ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลปริมาณน้ำ

สถานะการณ์น้ำรายวัน

ผู้อำนวยการ

นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว
ผคป.พิจิตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพอากาศ